Aktualności

W Biurze do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego odbyło się spotkanie online z liderami miejsc, które wkrótce mają być dołączone do programu.

23.05.2022

Są one ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, z którym można się zapoznać na stronie czp.org.pl Dr Anna Depukat, kierownik Biura Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przypomina jak ważnym sercem centrum jest Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny, że nie jest to miejsce rejestracji ale ustalania wstępnego planu wsparcia. W pilnych przypadkach musi ono ruszyć najpóźniej w ciągu 72 godzin. Rozmawiano też o roli asystentów zdrowienia, miejscu ich certyfikacji. Centra, które nie maja dostępu do asystenta mogą wysłać na szkolenie osobę, którą chcieliby zatrudnić w tej roli. Pani Kierownik zachęcała do odbywania wizyt studyjnych w już istniejących centrach i zwracania się po pomoc do lokalnych oddziałów NFZ, oczywiście Biuro do spraw pilotażu działające przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jest gotowe do wspierania miejsc mających dołączyć do pilotażu. Już wspiera te, które w nim działają. Na stronie czp.org.pl znajduje się standard organizacyjny opisujący sposób budowania struktury centrum.
W spotkaniu uczestniczyła Pani Dorota Olczyk, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.
W centrach zdrowia psychicznego wsparcie można dostać natychmiast, do tego różnorodne, dostosowane do potrzeb pacjenta. Wystarczy przyjść. Nie trzeba zapisywać się wcześniej ani mieć skierowania. Kilka z nich już zorganizowało pomoc kierowaną do uchodźców z Ukrainy.
Miejsca takie działają w ramach pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który ruszył w 2018 roku. Chodzi w nim o takie zreformowanie psychiatrii, żeby nie opierała się na hospitalizacji, lecz żeby rozwijało się leczenie środowiskowe – dostępne, natychmiastowe, blisko domu, oparte na zasobach i więziach pacjenta. Centrów jest w tej chwili 40. Pełna lista z adresami znajduje się na stronie czp.org.pl. Wkrótce dołączy do programu kolejne 35.
W każdym z centrów działa Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny, w którym dyżuruje psycholog w godz. 8-18 we wszystkie dni powszednie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
W Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym przeprowadzone jest wstępne rozpoznanie, co się dzieje by ustalić, jakie wsparcie jest potrzebne w związku z tym. Mogą paść pytania o to, co nas sprowadza, styl życia, pracę, sen, jedzenie, relacje, dotychczasową historię leczenia psychiatrycznego/ terapeutycznego, jeśli takowa była.
Na podstawie rozmowy zostaje zaproponowany wstępny plan wsparcia. Jeśli sytuacja zostanie oceniona na pilną, realizacja planu musi ruszyć nie później niż w ciągu 72 godzin.
Plan może obejmować wizyty u psychiatry, terapię indywidualną lub grupową, pobyt na oddziale dziennym, wsparcie zespołu leczenia środowiskowego, który może pacjenta odwiedzać w domu i objąć terapią rodzinną oraz pobyt na oddziale całodobowym, jeśli inne formy wsparcia w danym momencie będą niewystarczające. W niektórych centrach zdrowia psychicznego działa klub pacjenta, tematyczne grupy terapeutyczne np. pracy z ciałem, dostępna jest pomoc dietetyka albo prawnika. Organizowane jest wsparcie w powrocie do pracy lub nauki. Proponuje się wspólne wyjścia do muzeum, kina, na spacer. Bliscy osób doświadczających kryzysu spotykają się w grupach wsparcia.
Centra współpracują z opieką społeczną.
W leczeniu środowiskowym chodzi o to, żeby opanować nie tylko objawy choroby ale tez wspierać pacjenta w zdrowieniu i utrzymaniu zdrowia.
Z bezpłatnego i natychmiastowego wsparcia w centrum zdrowia psychicznego mogą korzystać osoby dorosłe z każdym problemem o podłożu psychicznym z wyjątkiem uzależnień, którymi zajmują się specjalnie do tego powołane miejsca.
Zgodnie z ideą leczenia środowiskowego – w lokalnej społeczności każde centrum ma swój teren odpowiedzialności. Do końca 2027 roku takie centrum ma działać w każdym powiecie, żeby wszyscy mieszkańcy Polski mieli dostęp do ich wsparcia.
Żeby skorzystać ze wsparcia nie trzeba być ubezpieczonym, zgodnie z ustawą o osobach doświadczających kryzysu psychicznego. Nieubezpieczone osoby doświadczające kryzysu psychicznego mają też prawo do refundowanych leków.
Do centrum można przyjść doświadczając depresji, skoków nastroju, bezsenności, stanów lękowych, bólu o podłożu psychicznym – pleców, stawów, głowy, brzucha, mając kłopoty z koncentracją, panowaniem nad gniewem, pamięcią. Wsparcie dostaną tu osoby z zaburzeniami psychotycznymi i afektywnymi, odżywiania. Po pomoc mogą przyjść osoby przeżywające żałobę, utratę pracy, zmagające się z ciężką budzącą lęk chorobą, o osobowości borderline. Można przyjść z każdym problemem o podłożu psychicznym. Samemu lub z osobą towarzyszącą. Można przyjść w swojej sprawie lub żeby zapytać, jak wesprzeć bliską osobę, której psychiczny stan jest niepokojący.
Alarmująca jest każda zmiana w zachowaniu i stylu życia. Lepiej przyjść po radę niepotrzebnie niż coś zbagatelizować.
Przez całą dobę wsparcie można dostać na izbie przyjęć szpitala psychiatrycznego, z którym jest spięte działanie centrum.
W centrach pracują psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci, pielęgniarki, sanitariusze, asystenci zdrowienia (osoby po kryzysie, które przeszły szkolenie, żeby wspierać osoby trwające w kryzysie).
Osoby, które wymagają intensywnego wsparcia zostają otoczone troską przez koordynatora, który dba o to, by plan leczenia był realizowany i ewentualnie zmieniał się w zależności od dynamiki kryzysu.
Więcej szczegółów i adresy centrów zdrowia psychicznego na stronie czp.org.pl
Osoby, które nie mieszkają na terenie centrum, wsparcie mogą dostać u lekarza pierwszego kontaktu, w Poradni Zdrowia Psychicznego, w Centrum Interwencji Kryzysowej.
W sytuacjach pilnych, zagrożenia życia można dzwonić po wsparcie pod numer alarmowy 112.
Zawsze też w pilnym przypadku można podejść na izbę przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego.

Program Pilotażu CZP we współpracy z PFRON począwszy od września 2022 roku uruchamia pilotaż wariantu modelu kompleksowej rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi

19.09.2022
Model rehabilitacji kompleksowej – to nowe rozwiązanie w polskim systemie zabezpieczenia społecznego, mające na celu ułatwienie podjęcia lub powrotu do aktywności społecznej i zawodowej osób, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia straciły zdolność do pracy.

Konferencja Centra Zdrowia Psychicznego – rewolucja czy ewolucja w systemie?

14.09.2022
W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w konferencji Centra Zdrowia Psychicznego - rewolucja czy ewolucja w systemie?, która odbędzie się we Wrocławiu w dniu 30 września 2022.
Organizatorami konferencji są: Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego (DCZP) i Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW). Pertnerem jest Polski Instytut Otwartego Dialogu. Prelegentami będą eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia, Polski, Włoch i Czech. Strona konferencji https://konferencjadczp.pl

Dr Anna Depukat wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Biuro ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym działające przy Instytut Psychiatrii i Neurologii.

8.09.2022
Dr Anna Depukat, kierownik Biura ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego wzięła dziś udział w konferencji zorganizowanej przez Biuro ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym działające przy Instytut Psychiatrii i Neurologii. Konferencja odbyła się pod hasłem Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Razem budzimy nadzieję.

Kwerenda programów specjalistycznych

23.08.2022
Biuro ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego do 30 września 2022 roku tworzy kwerendę programów specjalistycznych.

Mimo pandemii udało się podwoić liczbę centrów zdrowia psychicznego – rozmowa z dr Anną Depukat, kierownikiem Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

11.08.2022
- Wkrótce zostanie skierowana do konsultacji kolejna nowelizacja rozporządzenia pilotażowego, dzięki której włączymy do programu nowe podmioty chcące utworzyć centra zdrowia psychicznego. Znajdzie się tam również zapis o przedłużeniu pilotażu do końca przyszłego roku - wskazuje dr Anna Depukat, kierowniczka Biura do spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Ważne zmiany w pilotażu centrów zdrowia psychicznego. Dołączają kolejne podmioty

9.08.2022
Ministerstwo Zdrowia wydłuża program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego do końca 2023 roku. Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Kolejne centra już przyjmują pacjentów, zapraszamy do korzystania ze wsparcia

03.08.2022
Następni pacjenci mają już dostęp do wsparcia w centrach zdrowia psychicznego. Punkty Zgłoszeniowo Koordynacyjne czekają na mieszkańców powiatu jasielskiego, powiatu strzyżowskiego, powiatu parczewskiego, powiat włodawskiego oraz gminy: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki, Uścimów, powiatu przemyskiego, Przemyśla, dzielnicy Kraków – Podgórze. Wystarczy przyjść by dostać pomoc.

Konferencja Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – zapowiedź

03.08.2022
24 listopada Biuro do spraw pilotażu NPOZP organizuje konferencję podsumowująca przebieg programu pilotażowego poświęconą także przedstawieniu planu odnośnie wdrożenia systemowego zmian w ochronie zdrowia psychicznego. Bardzo prosimy o zarezerwowanie sobie tego terminu w kalendarzu.