Aktualności

Więcej terapii, opieka po wyjściu na wolność

14.03.2019

Rozpatrzenie informacji na temat opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, które weszły w konflikt z prawem (psychiatria sądowa) to temat dzisiejszego spotkania w sejmie Podkomisji Stałej do Spraw Zdrowia  Psychicznego, 14 marca 2019 roku.

Krzysztof Olkowicz z Biura Rzecznika Praw Pacjenta zwrócił uwagę na to, że w wielu miejscach izolacji osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, które dokonały przestępstwa, brakuje psychologów, terapeutów zajęciowych, warsztatów zawodowych.

– Zdarza się, że na 40 pacjentów jest tylko jeden terapeuta – mówił Krzysztof Olkowicz. – Ważne jest, żeby odbywanie kary, miało charakter leczniczy, terapeutyczny. Żeby przynajmniej w pięć dni w tygodniu przez dwie godziny dziennie mogli mieć terapię grupową, zajęciową. Tymczasem często na oddziałach panuje nuda i beznadzieja a snucie się bezczynnie po korytarzu, jest najbardziej popularnym sposobem na spędzanie czasu. Pacjenci chcieliby wykonywać jakieś drobne prace, na przykład uprawiać ogródek, uczyć się nowych zawodów – dodał przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

W spotkaniu wzięli udział wiceminister zdrowia Zbigniew Król, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Narodowego Funduszu Zdrowia, prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy, Marek Balicki, kierownik Biura ds Pilotażu NPOZP, dyrektorzy szpitali psychiatrycznych, m.in prof. Janusz Heitzman, który jest dyrektorem IPiN-u i kierownikiem tamtejszej kliniki psychiatrii sądowej. Zwrócił on uwagę na to, że zmiany w prawie dotyczące osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, które dokonały przestępstwa, wymagają konsultacji z psychiatrami, osobami doświadczonymi w pracy z takimi ludźmi.

Na spotkaniu zwrócono uwagę na konieczność obejmowania opieką psychoterapeutyczną i psychiatryczną po wyjściu na wolność osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, które dokonały przestępstwa. Tak żeby nie traciły ciągłości farmakologicznego i terapeutycznego wsparcia.

Grzegorz Saj z Biura Rzecznika Praw Pacjenta powiedział, że w zeszłym roku Biuro rozpatrywało 1033 sprawy dotyczące zatrzymanych osób z doświadczenie kryzysu psychicznego. Między innymi w przypadku, gdy grupa pacjentów miała problem z dostępem do swoich środków finansowych i w przypadku pacjentów, którzy od jesieni do wiosny nie mieli możliwości wyjść na spacer. Stwierdził, że nie tylko brakuje psychoterapeutycznego wsparcia ale że jeśli nawet jest, wygląda ono tak samo dla wszystkich pacjentów. – Przecież innej terapii wymaga przypadek trzydziestolatka zatrzymanego na pół roku a innej siedemdziesięciolatka, który ma za sobą już 40 lat pobytu na oddziale sądowym – mówił Grzegorz Saj. – Rekomenduję profilowanie terapii i tworzenie hosteli dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, które opuszczają oddziały sądowe w szpitalach i oddziały dla osób chorujących psychicznie w zakładach karnych. W tych hostelach mogliby pod opieką psychologów szykować się do powrotu do swoich ról społecznych i możliwość zdobywania nowych umiejętności – dodał.

Prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii poruszył temat trudności w przypadku skazanych przez sąd pacjentów psychiatrycznych w dostępie do leczenia chorób somatycznych. Zdarza się, że konieczna operacja jest odwlekana dlatego, że trudno zapewnić pacjentowi nadzór policyjny w miejscu, w którym ma być ona przeprowadzona.

Na spotkaniu poruszono też temat przewożenia osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, które dokonały przestępstwa, na posiedzenia sądu dotyczących przedłużenia ich leczenia, często na dystansie kilkuset kilometrów. Przewodnicząca Podkomisji Stałej do Spraw Zdrowia Psychicznego, Józefa Hrynkiewicz, zwróciła uwagę, że transport ich pod ochroną policji jest nie tylko kosztowny ale też stresujący i męczący. Posiedzenia sądu mogą się przecież odbywać na terenie zakładu karnego lub przy oddziale psychiatrycznym.

Nagranie z posiedzenia podkomisji: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=AE74D2D83B1AFF88C12583B00038AF1D#

Zmiana danych kontaktowych

22.02.2024
Decyzją Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia od dnia 22 lutego 2024 r. zadania dotyczące nadzoru i kontroli nad programem pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego wykonywane dotychczas przez Biuro ds. Pilotażu NPOZP będą w całości realizowane przez Ministerstwo Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

23.01.2024
Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Czym jest Mapa CZP?

15.01.2024
W Centrach Zdrowia Psychicznego wsparcie jest szybkie, bezpłatne i blisko domu. Wystarczy przyjść lub zadzwonić. Nie trzeba zapisywać się ani mieć skierowania. Pierwszy kontakt to rozmowa ze specjalistą w Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym, która pozwoli określić pierwsze potrzeby Pacjenta i ustalić wstępny plan wsparcia, które otrzyma w centrum. Jak działa mapa CZP? Co jeśli w mojej okolicy nie działa Centrum?

Konferencje 2023 r.: ,,Reforma psychiatrii: Wyzwania związane z systemową implementacją nowych rozwiązań”

09.01.2024
Informujemy, że na kanale Biura YouTube zostały udostępnione materiały z listopadowych konferencji 2023 r.

Eksperci: reforma psychiatrii łamie opór przed współpracą. Bez tego leczenie nie ma większego sensu

27.12.2023
Koordynacja działań to słowo klucz w reformie psychiatrii w Polsce - podkreślają eksperci. Centra Zdrowia Psychicznego z uwagi na ich organizację już teraz wymuszają współpracę między specjalistami od zdrowia psychicznego czy lokalnymi podmiotami, czego efektem jest poprawa efektywności leczenia. Pilotaż musi być jednak zaimplementowany do systemu, a koordynacja musi też objąć rodzinę, szkołę czy opiekę społeczną.

Życzenia Świąteczne

21.12.2023
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu dużo miłości, która przenika wszystkie relacje i wszystkie aspekty naszego życia. Spełnienia w życiu osobistym, w pracy zawodowej oraz Państwa pasjach. Życzymy zarówno osobom które potrzebują wsparcia, ich bliskim jak i tym, którzy ze wsparciem spieszą - całej społeczności centrów zdrowia psychicznego oraz personelowi działającemu w szeroko pojętym obszarze zdrowia psychicznego. Dziękujemy pacjentom za zaufanie a lekarzom, pielęgniarkom, psychologom, terapeutom, ratownikom medycznym, asystentom zdrowienia i wielu innym za zaangażowanie, oddanie, trud oraz serce. Bądźmy razem. Razem możemy więcej. Bo to my ludzie mamy moc zmieniania świata na bardziej przyjazne miejsce. Życzy zespół Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

01.12.2023
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030 został ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 listopada. To kontynuacja wcześniejszego programu.

Światowy raport na temat zdrowia psychicznego: Transformacja zdrowia psychicznego dla wszystkich

01.12.2023
Dyrektor generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, powiedział: „Dobre zdrowie psychiczne przekłada się na dobre zdrowie fizyczne, a nowy raport stanowi przekonujący argument za zmianami. Nierozerwalne powiązania między zdrowiem psychicznym a zdrowiem publicznym, prawami człowieka i rozwojem społeczno-gospodarczym oznaczają, że transformacja polityki i praktyki w zakresie zdrowia psychicznego może przynieść realne, wymierne korzyści jednostkom, społecznościom i krajom na całym świecie. Inwestycja w zdrowie psychiczne to inwestycja w lepsze życie i przyszłość dla wszystkich”.