Aktualności

Więcej terapii, opieka po wyjściu na wolność

14.03.2019

Rozpatrzenie informacji na temat opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, które weszły w konflikt z prawem (psychiatria sądowa) to temat dzisiejszego spotkania w sejmie Podkomisji Stałej do Spraw Zdrowia  Psychicznego, 14 marca 2019 roku.

Krzysztof Olkowicz z Biura Rzecznika Praw Pacjenta zwrócił uwagę na to, że w wielu miejscach izolacji osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, które dokonały przestępstwa, brakuje psychologów, terapeutów zajęciowych, warsztatów zawodowych.

– Zdarza się, że na 40 pacjentów jest tylko jeden terapeuta – mówił Krzysztof Olkowicz. – Ważne jest, żeby odbywanie kary, miało charakter leczniczy, terapeutyczny. Żeby przynajmniej w pięć dni w tygodniu przez dwie godziny dziennie mogli mieć terapię grupową, zajęciową. Tymczasem często na oddziałach panuje nuda i beznadzieja a snucie się bezczynnie po korytarzu, jest najbardziej popularnym sposobem na spędzanie czasu. Pacjenci chcieliby wykonywać jakieś drobne prace, na przykład uprawiać ogródek, uczyć się nowych zawodów – dodał przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

W spotkaniu wzięli udział wiceminister zdrowia Zbigniew Król, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Narodowego Funduszu Zdrowia, prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy, Marek Balicki, kierownik Biura ds Pilotażu NPOZP, dyrektorzy szpitali psychiatrycznych, m.in prof. Janusz Heitzman, który jest dyrektorem IPiN-u i kierownikiem tamtejszej kliniki psychiatrii sądowej. Zwrócił on uwagę na to, że zmiany w prawie dotyczące osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, które dokonały przestępstwa, wymagają konsultacji z psychiatrami, osobami doświadczonymi w pracy z takimi ludźmi.

Na spotkaniu zwrócono uwagę na konieczność obejmowania opieką psychoterapeutyczną i psychiatryczną po wyjściu na wolność osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, które dokonały przestępstwa. Tak żeby nie traciły ciągłości farmakologicznego i terapeutycznego wsparcia.

Grzegorz Saj z Biura Rzecznika Praw Pacjenta powiedział, że w zeszłym roku Biuro rozpatrywało 1033 sprawy dotyczące zatrzymanych osób z doświadczenie kryzysu psychicznego. Między innymi w przypadku, gdy grupa pacjentów miała problem z dostępem do swoich środków finansowych i w przypadku pacjentów, którzy od jesieni do wiosny nie mieli możliwości wyjść na spacer. Stwierdził, że nie tylko brakuje psychoterapeutycznego wsparcia ale że jeśli nawet jest, wygląda ono tak samo dla wszystkich pacjentów. – Przecież innej terapii wymaga przypadek trzydziestolatka zatrzymanego na pół roku a innej siedemdziesięciolatka, który ma za sobą już 40 lat pobytu na oddziale sądowym – mówił Grzegorz Saj. – Rekomenduję profilowanie terapii i tworzenie hosteli dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, które opuszczają oddziały sądowe w szpitalach i oddziały dla osób chorujących psychicznie w zakładach karnych. W tych hostelach mogliby pod opieką psychologów szykować się do powrotu do swoich ról społecznych i możliwość zdobywania nowych umiejętności – dodał.

Prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii poruszył temat trudności w przypadku skazanych przez sąd pacjentów psychiatrycznych w dostępie do leczenia chorób somatycznych. Zdarza się, że konieczna operacja jest odwlekana dlatego, że trudno zapewnić pacjentowi nadzór policyjny w miejscu, w którym ma być ona przeprowadzona.

Na spotkaniu poruszono też temat przewożenia osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, które dokonały przestępstwa, na posiedzenia sądu dotyczących przedłużenia ich leczenia, często na dystansie kilkuset kilometrów. Przewodnicząca Podkomisji Stałej do Spraw Zdrowia Psychicznego, Józefa Hrynkiewicz, zwróciła uwagę, że transport ich pod ochroną policji jest nie tylko kosztowny ale też stresujący i męczący. Posiedzenia sądu mogą się przecież odbywać na terenie zakładu karnego lub przy oddziale psychiatrycznym.

Nagranie z posiedzenia podkomisji: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=AE74D2D83B1AFF88C12583B00038AF1D#

Kolejne centra już przyjmują pacjentów, zapraszamy do korzystania ze wsparcia

03.08.2022
Następni pacjenci mają już dostęp do wsparcia w centrach zdrowia psychicznego. Punkty Zgłoszeniowo Koordynacyjne czekają na mieszkańców powiatu jasielskiego, powiatu strzyżowskiego, powiatu parczewskiego, powiat włodawskiego oraz gminy: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki, Uścimów, powiatu przemyskiego, Przemyśla, dzielnicy Kraków – Podgórze. Wystarczy przyjść by dostać pomoc.

Konferencja Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – zapowiedź

03.08.2022
24 listopada Biuro do spraw pilotażu NPOZP organizuje konferencję podsumowująca przebieg programu pilotażowego poświęconą także przedstawieniu planu odnośnie wdrożenia systemowego zmian w ochronie zdrowia psychicznego. Bardzo prosimy o zarezerwowanie sobie tego terminu w kalendarzu.

Psychiatria – niechciane dziecko systemu. Jak ją zmieniać z korzyścią dla pacjentów? – to tytuł debaty, którą będzie można obejrzeć online dzisiaj, w środę 22 czerwca. Początek o godz. 14.

22.06.2022
Serdecznie zapraszamy. Jednym z uczestników będzie dr Anna Depukat, kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zajmującego się wprowadzaniem centrów zdrowia psychicznego. Jeden z tematów: czy leczenie środowiskowe remedium na systemowe bolączki?

Essential Concepts and Terminology for Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) Ukrainian Refugee Response

26.05.2022
Podstawowe pojęcia i terminologia dla zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS). Ukraińska reakcja na rzecz uchodźców.

W Biurze do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego odbyło się spotkanie online z liderami miejsc, które wkrótce mają być dołączone do programu.

23.05.2022
Są one ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, z którym można się zapoznać na stronie czp.org.pl Dr Anna Depukat, kierownik Biura Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przypomina jak ważnym sercem centrum jest Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny, że nie jest to miejsce rejestracji ale ustalania wstępnego planu wsparcia.

Dr Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom był gościem dzisiejszego spotkania z liderami działających już centrów zdrowia psychicznego

23.05.2022
Rozmawiano o tym, gdzie zbiegają się obszary działania centrów i systemu leczenia uzależnień, jakim jest m.in. podwójna diagnoza czy zespół Otella oraz o szykujących się zmianach w systemie leczenia uzależnień. Dr Jabłoński prowadzi zespół zajmujący się przygotowaniem reformy do spraw uzależnień przy Ministerstwie Zdrowia.

Już tylko niespełna miesiąc pozostał do rozpoczęcia 47 Zjazdu Psychiatrów Polskich w Łodzi. Można się jeszcze rejestrować.

16.05.2022
W programie m.in.  sesja "Aktualny stan reformy psychiatrii w Polsce", którą poprowadzi prof. Piotr Gałecki i sesja "Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu i środowisku w dobie reformy w psychiatrii", pod przewodnictwem Krystyny Górnej i Damiana Czarneckiego. 

Prace nad standardami diagnostyczno – terapeutycznymi

13.05.2022
Rozpoczęły się prace nad standardami diagnostyczno - terapeutycznymi w centrach zdrowia psychicznego. Odbył się już wspólny panel ekspercki Spójności Testowania „ Standaryzacja usług medycznych” osób zaangażowanych w projekt horyzontalny POWER i pilotaż centrów zdrowia psychicznego.