Aktualności

Wizytacja w Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowej Dębie

28.09.2019

Szpital w Nowej Dębie gościł w swoich murach Zespół Wizytujący funkcjonowanie Centrów Zdrowia Psychicznego powstałych w ramach pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Polsce. Skład Zespołu Wizytującego stanowili: dr Marek Balicki – pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy psychiatrii i jednocześnie kierownik Biura do spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,  prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Bartłomiej Molenda – pracownik Biura do spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Wizytacja odbyła się w dniu 25 września 2019 roku. Poprzedzona została spotkaniem z dyrekcją Szpitala i kierownictwem CZP w Nowej Dębie, a także ze starostą tarnobrzeskim, licznie obecnymi samorządowcami i przedstawicielami instytucji, które w swojej pracy codziennej spotykają się z problemami osób z chorobami psychicznymi. W czasie spotkania Zespół Wizytujący omówił szeroko założenia pilotażu i jego znaczenie dla osób chorych i ich rodzin, zauważył ponadto, że nowodębskie Centrum Zdrowia Psychicznego należy do czołówki  tego typu ośrodków w Polsce.

W spotkaniu wziął również udział wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, który po raz kolejny potwierdził przekazanie środków finansowych na zakup nowoczesnego aparatu USG dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie.

Link do strony: http://zoznowadeba.pl/aktualnosci/wizytacja-w-centrum-zdrowia-psychicznego-w-nowej-debie/

Źródło: http://zoznowadeba.pl/

Zmiana danych kontaktowych

22.02.2024
Decyzją Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia od dnia 22 lutego 2024 r. zadania dotyczące nadzoru i kontroli nad programem pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego wykonywane dotychczas przez Biuro ds. Pilotażu NPOZP będą w całości realizowane przez Ministerstwo Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

23.01.2024
Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Czym jest Mapa CZP?

15.01.2024
W Centrach Zdrowia Psychicznego wsparcie jest szybkie, bezpłatne i blisko domu. Wystarczy przyjść lub zadzwonić. Nie trzeba zapisywać się ani mieć skierowania. Pierwszy kontakt to rozmowa ze specjalistą w Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym, która pozwoli określić pierwsze potrzeby Pacjenta i ustalić wstępny plan wsparcia, które otrzyma w centrum. Jak działa mapa CZP? Co jeśli w mojej okolicy nie działa Centrum?

Konferencje 2023 r.: ,,Reforma psychiatrii: Wyzwania związane z systemową implementacją nowych rozwiązań”

09.01.2024
Informujemy, że na kanale Biura YouTube zostały udostępnione materiały z listopadowych konferencji 2023 r.

Eksperci: reforma psychiatrii łamie opór przed współpracą. Bez tego leczenie nie ma większego sensu

27.12.2023
Koordynacja działań to słowo klucz w reformie psychiatrii w Polsce - podkreślają eksperci. Centra Zdrowia Psychicznego z uwagi na ich organizację już teraz wymuszają współpracę między specjalistami od zdrowia psychicznego czy lokalnymi podmiotami, czego efektem jest poprawa efektywności leczenia. Pilotaż musi być jednak zaimplementowany do systemu, a koordynacja musi też objąć rodzinę, szkołę czy opiekę społeczną.

Życzenia Świąteczne

21.12.2023
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu dużo miłości, która przenika wszystkie relacje i wszystkie aspekty naszego życia. Spełnienia w życiu osobistym, w pracy zawodowej oraz Państwa pasjach. Życzymy zarówno osobom które potrzebują wsparcia, ich bliskim jak i tym, którzy ze wsparciem spieszą - całej społeczności centrów zdrowia psychicznego oraz personelowi działającemu w szeroko pojętym obszarze zdrowia psychicznego. Dziękujemy pacjentom za zaufanie a lekarzom, pielęgniarkom, psychologom, terapeutom, ratownikom medycznym, asystentom zdrowienia i wielu innym za zaangażowanie, oddanie, trud oraz serce. Bądźmy razem. Razem możemy więcej. Bo to my ludzie mamy moc zmieniania świata na bardziej przyjazne miejsce. Życzy zespół Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

01.12.2023
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030 został ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 listopada. To kontynuacja wcześniejszego programu.

Światowy raport na temat zdrowia psychicznego: Transformacja zdrowia psychicznego dla wszystkich

01.12.2023
Dyrektor generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, powiedział: „Dobre zdrowie psychiczne przekłada się na dobre zdrowie fizyczne, a nowy raport stanowi przekonujący argument za zmianami. Nierozerwalne powiązania między zdrowiem psychicznym a zdrowiem publicznym, prawami człowieka i rozwojem społeczno-gospodarczym oznaczają, że transformacja polityki i praktyki w zakresie zdrowia psychicznego może przynieść realne, wymierne korzyści jednostkom, społecznościom i krajom na całym świecie. Inwestycja w zdrowie psychiczne to inwestycja w lepsze życie i przyszłość dla wszystkich”.