Aktualności

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego

21.02.2019

Jest jednym z realizatorów projektu pilotażowego. Przystąpienie do projektu zbiegło się w czasie z otwarciem Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w nowej lokalizacji, w pawilonie 5 Szpitala Wolskiego. Oficjalne otwarcie nastąpiło w grudniu ub. r. Uczestniczyli w nim m. in. Zbigniew Król – wiceminister zdrowia, Rafał Trzaskowski – prezydent Warszawy i jego zastępca Paweł Rabiej, w którego gestii leży polityka zdrowotna miasta a także Marek Balicki, wieloletni dyrektor Szpitala Wolskiego, kierujący teraz Biurem ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Wszyscy zabierający głos  podczas uroczystego otwarcia zwracali uwagę na korzystną zmianę warunków terapii pacjentów i pracy personelu w porównaniu do warunków w poprzedniej siedzibie WCZP.

Wiceminister Zbigniew Król nadzorujący Pilotaż Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego z troską mówił, że niewiele spośród 27 ośrodków, które go realizują, dysponuje tak dobrą bazą lokalową i kadrową. Wyraził nadzieję, że samorządy lokalne w miejscach, gdzie prowadzony jest pilotaż będą w tej sprawie równie aktywne jak samorząd Warszawy. Podkreślił, że nie mógł nie przyjechać na to otwarcie, bo z doświadczeń WCZP korzystano przy projektowaniu programu. Za szczególnie przydatne uznał wieloletnie doświadczenie w praktycznym stosowaniu różnych form psychiatrii środowiskowej, na którą ukierunkowany jest pilotaż.

Z kolei dr Marek Balicki, inicjator utworzenia WCZP w Szpitalu Wolskim, a później jego kierownik, wyraził zadowolenie, że pacjenci będą leczeni w odpowiednich warunkach. Zaznaczył, że Szpital Wolski jest unikalny, jeśli chodzi o podejście do zdrowia psychicznego, że oferuje pacjentom różnorodne formy opieki i od dawna przykłada dużą wagę do rozwoju psychiatrii środowiskowej.

Natomiast Katarzyna Stankiewicz kierująca WCZP stwierdziła, że przeniesienie do nowej siedziby to wręcz nieprawdopodobna zmiana dla pacjentów a także personelu. I dodała – Nie mamy tu żadnych drogich sprzętów za wiele milionów. Mamy to, co w psychiatrii jest najważniejsze, czyli przyjazną przestrzeń i ludzi, którzy wykonując swoją pracę budują relacje z pacjentami, często relacje wieloletnie. Psychiatria nie jest spektakularna. To miejsce jest urządzone skromnie. Myślę jednak, że będzie dobrze służyło ludziom, którzy przychodzą tu w biedzie emocjonalnej i w kryzysach psychicznych.

Wszystkie wystąpienia można obejrzeć na:

https://www.facebook.com/rafal.trzaskowski/videos/313970699205020

WCZP utworzono według wytycznych Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w czerwcu 2012 roku. Było jednym z pierwszych w kraju i pierwszym w Warszawie ośrodkiem oferującym kompleksową pomoc psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną finansowaną ze środków NFZ. W jego strukturze jest kliniczny oddział psychiatryczny, psychiatryczna izba przyjęć, oddział psychiatryczny dzienny (pozostał w pawilonie 12, którego część przystosowano do jego potrzeb w 2011 roku), zespół leczenia środowiskowego i poradnia zdrowia psychicznego. Ponadto jest w szpitalu poradnia leczenia uzależnień i współuzależnienia.

Psychiatrię środowiskową rozwijano w Szpitalu Wolskim jeszcze przed formalnym utworzeniem WCZP. Dużo uwagi poświęcono rozbudowie bazy oddziału dziennego oraz poszerzaniu prowadzonych w nim programów terapeutyczno – rehabilitacyjnych, jak również rozwojowi zespołu leczenia środowiskowego. Oferowano różnorodne formy opieki dostosowane do potrzeb i stanu zdrowia pacjenta. Współpracowano z ośrodkami pomocy społecznej i innymi organizacjami, które zajmują się wpieraniem osób z problemami zdrowia psychicznego.

Źródło: Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim
Data: 21 lutego 2019 rok

Kolejne centra już przyjmują pacjentów, zapraszamy do korzystania ze wsparcia

03.08.2022
Następni pacjenci mają już dostęp do wsparcia w centrach zdrowia psychicznego. Punkty Zgłoszeniowo Koordynacyjne czekają na mieszkańców powiatu jasielskiego, powiatu strzyżowskiego, powiatu parczewskiego, powiat włodawskiego oraz gminy: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki, Uścimów, powiatu przemyskiego, Przemyśla, dzielnicy Kraków – Podgórze. Wystarczy przyjść by dostać pomoc.

Konferencja Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – zapowiedź

03.08.2022
24 listopada Biuro do spraw pilotażu NPOZP organizuje konferencję podsumowująca przebieg programu pilotażowego poświęconą także przedstawieniu planu odnośnie wdrożenia systemowego zmian w ochronie zdrowia psychicznego. Bardzo prosimy o zarezerwowanie sobie tego terminu w kalendarzu.

Psychiatria – niechciane dziecko systemu. Jak ją zmieniać z korzyścią dla pacjentów? – to tytuł debaty, którą będzie można obejrzeć online dzisiaj, w środę 22 czerwca. Początek o godz. 14.

22.06.2022
Serdecznie zapraszamy. Jednym z uczestników będzie dr Anna Depukat, kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zajmującego się wprowadzaniem centrów zdrowia psychicznego. Jeden z tematów: czy leczenie środowiskowe remedium na systemowe bolączki?

Essential Concepts and Terminology for Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) Ukrainian Refugee Response

26.05.2022
Podstawowe pojęcia i terminologia dla zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS). Ukraińska reakcja na rzecz uchodźców.

W Biurze do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego odbyło się spotkanie online z liderami miejsc, które wkrótce mają być dołączone do programu.

23.05.2022
Są one ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, z którym można się zapoznać na stronie czp.org.pl Dr Anna Depukat, kierownik Biura Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przypomina jak ważnym sercem centrum jest Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny, że nie jest to miejsce rejestracji ale ustalania wstępnego planu wsparcia.

Dr Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom był gościem dzisiejszego spotkania z liderami działających już centrów zdrowia psychicznego

23.05.2022
Rozmawiano o tym, gdzie zbiegają się obszary działania centrów i systemu leczenia uzależnień, jakim jest m.in. podwójna diagnoza czy zespół Otella oraz o szykujących się zmianach w systemie leczenia uzależnień. Dr Jabłoński prowadzi zespół zajmujący się przygotowaniem reformy do spraw uzależnień przy Ministerstwie Zdrowia.

Już tylko niespełna miesiąc pozostał do rozpoczęcia 47 Zjazdu Psychiatrów Polskich w Łodzi. Można się jeszcze rejestrować.

16.05.2022
W programie m.in.  sesja "Aktualny stan reformy psychiatrii w Polsce", którą poprowadzi prof. Piotr Gałecki i sesja "Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu i środowisku w dobie reformy w psychiatrii", pod przewodnictwem Krystyny Górnej i Damiana Czarneckiego. 

Prace nad standardami diagnostyczno – terapeutycznymi

13.05.2022
Rozpoczęły się prace nad standardami diagnostyczno - terapeutycznymi w centrach zdrowia psychicznego. Odbył się już wspólny panel ekspercki Spójności Testowania „ Standaryzacja usług medycznych” osób zaangażowanych w projekt horyzontalny POWER i pilotaż centrów zdrowia psychicznego.