Aktualności

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego

21.02.2019

Jest jednym z realizatorów projektu pilotażowego. Przystąpienie do projektu zbiegło się w czasie z otwarciem Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w nowej lokalizacji, w pawilonie 5 Szpitala Wolskiego. Oficjalne otwarcie nastąpiło w grudniu ub. r. Uczestniczyli w nim m. in. Zbigniew Król – wiceminister zdrowia, Rafał Trzaskowski – prezydent Warszawy i jego zastępca Paweł Rabiej, w którego gestii leży polityka zdrowotna miasta a także Marek Balicki, wieloletni dyrektor Szpitala Wolskiego, kierujący teraz Biurem ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Wszyscy zabierający głos  podczas uroczystego otwarcia zwracali uwagę na korzystną zmianę warunków terapii pacjentów i pracy personelu w porównaniu do warunków w poprzedniej siedzibie WCZP.

Wiceminister Zbigniew Król nadzorujący Pilotaż Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego z troską mówił, że niewiele spośród 27 ośrodków, które go realizują, dysponuje tak dobrą bazą lokalową i kadrową. Wyraził nadzieję, że samorządy lokalne w miejscach, gdzie prowadzony jest pilotaż będą w tej sprawie równie aktywne jak samorząd Warszawy. Podkreślił, że nie mógł nie przyjechać na to otwarcie, bo z doświadczeń WCZP korzystano przy projektowaniu programu. Za szczególnie przydatne uznał wieloletnie doświadczenie w praktycznym stosowaniu różnych form psychiatrii środowiskowej, na którą ukierunkowany jest pilotaż.

Z kolei dr Marek Balicki, inicjator utworzenia WCZP w Szpitalu Wolskim, a później jego kierownik, wyraził zadowolenie, że pacjenci będą leczeni w odpowiednich warunkach. Zaznaczył, że Szpital Wolski jest unikalny, jeśli chodzi o podejście do zdrowia psychicznego, że oferuje pacjentom różnorodne formy opieki i od dawna przykłada dużą wagę do rozwoju psychiatrii środowiskowej.

Natomiast Katarzyna Stankiewicz kierująca WCZP stwierdziła, że przeniesienie do nowej siedziby to wręcz nieprawdopodobna zmiana dla pacjentów a także personelu. I dodała – Nie mamy tu żadnych drogich sprzętów za wiele milionów. Mamy to, co w psychiatrii jest najważniejsze, czyli przyjazną przestrzeń i ludzi, którzy wykonując swoją pracę budują relacje z pacjentami, często relacje wieloletnie. Psychiatria nie jest spektakularna. To miejsce jest urządzone skromnie. Myślę jednak, że będzie dobrze służyło ludziom, którzy przychodzą tu w biedzie emocjonalnej i w kryzysach psychicznych.

Wszystkie wystąpienia można obejrzeć na:

https://www.facebook.com/rafal.trzaskowski/videos/313970699205020

WCZP utworzono według wytycznych Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w czerwcu 2012 roku. Było jednym z pierwszych w kraju i pierwszym w Warszawie ośrodkiem oferującym kompleksową pomoc psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną finansowaną ze środków NFZ. W jego strukturze jest kliniczny oddział psychiatryczny, psychiatryczna izba przyjęć, oddział psychiatryczny dzienny (pozostał w pawilonie 12, którego część przystosowano do jego potrzeb w 2011 roku), zespół leczenia środowiskowego i poradnia zdrowia psychicznego. Ponadto jest w szpitalu poradnia leczenia uzależnień i współuzależnienia.

Psychiatrię środowiskową rozwijano w Szpitalu Wolskim jeszcze przed formalnym utworzeniem WCZP. Dużo uwagi poświęcono rozbudowie bazy oddziału dziennego oraz poszerzaniu prowadzonych w nim programów terapeutyczno – rehabilitacyjnych, jak również rozwojowi zespołu leczenia środowiskowego. Oferowano różnorodne formy opieki dostosowane do potrzeb i stanu zdrowia pacjenta. Współpracowano z ośrodkami pomocy społecznej i innymi organizacjami, które zajmują się wpieraniem osób z problemami zdrowia psychicznego.

Źródło: Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim
Data: 21 lutego 2019 rok

Zmiana danych kontaktowych

22.02.2024
Decyzją Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia od dnia 22 lutego 2024 r. zadania dotyczące nadzoru i kontroli nad programem pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego wykonywane dotychczas przez Biuro ds. Pilotażu NPOZP będą w całości realizowane przez Ministerstwo Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

23.01.2024
Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Czym jest Mapa CZP?

15.01.2024
W Centrach Zdrowia Psychicznego wsparcie jest szybkie, bezpłatne i blisko domu. Wystarczy przyjść lub zadzwonić. Nie trzeba zapisywać się ani mieć skierowania. Pierwszy kontakt to rozmowa ze specjalistą w Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym, która pozwoli określić pierwsze potrzeby Pacjenta i ustalić wstępny plan wsparcia, które otrzyma w centrum. Jak działa mapa CZP? Co jeśli w mojej okolicy nie działa Centrum?

Konferencje 2023 r.: ,,Reforma psychiatrii: Wyzwania związane z systemową implementacją nowych rozwiązań”

09.01.2024
Informujemy, że na kanale Biura YouTube zostały udostępnione materiały z listopadowych konferencji 2023 r.

Eksperci: reforma psychiatrii łamie opór przed współpracą. Bez tego leczenie nie ma większego sensu

27.12.2023
Koordynacja działań to słowo klucz w reformie psychiatrii w Polsce - podkreślają eksperci. Centra Zdrowia Psychicznego z uwagi na ich organizację już teraz wymuszają współpracę między specjalistami od zdrowia psychicznego czy lokalnymi podmiotami, czego efektem jest poprawa efektywności leczenia. Pilotaż musi być jednak zaimplementowany do systemu, a koordynacja musi też objąć rodzinę, szkołę czy opiekę społeczną.

Życzenia Świąteczne

21.12.2023
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu dużo miłości, która przenika wszystkie relacje i wszystkie aspekty naszego życia. Spełnienia w życiu osobistym, w pracy zawodowej oraz Państwa pasjach. Życzymy zarówno osobom które potrzebują wsparcia, ich bliskim jak i tym, którzy ze wsparciem spieszą - całej społeczności centrów zdrowia psychicznego oraz personelowi działającemu w szeroko pojętym obszarze zdrowia psychicznego. Dziękujemy pacjentom za zaufanie a lekarzom, pielęgniarkom, psychologom, terapeutom, ratownikom medycznym, asystentom zdrowienia i wielu innym za zaangażowanie, oddanie, trud oraz serce. Bądźmy razem. Razem możemy więcej. Bo to my ludzie mamy moc zmieniania świata na bardziej przyjazne miejsce. Życzy zespół Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

01.12.2023
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030 został ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 listopada. To kontynuacja wcześniejszego programu.

Światowy raport na temat zdrowia psychicznego: Transformacja zdrowia psychicznego dla wszystkich

01.12.2023
Dyrektor generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, powiedział: „Dobre zdrowie psychiczne przekłada się na dobre zdrowie fizyczne, a nowy raport stanowi przekonujący argument za zmianami. Nierozerwalne powiązania między zdrowiem psychicznym a zdrowiem publicznym, prawami człowieka i rozwojem społeczno-gospodarczym oznaczają, że transformacja polityki i praktyki w zakresie zdrowia psychicznego może przynieść realne, wymierne korzyści jednostkom, społecznościom i krajom na całym świecie. Inwestycja w zdrowie psychiczne to inwestycja w lepsze życie i przyszłość dla wszystkich”.