Aktualności

Zalecenia prof. Piotra Gałeckiego, konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii i doktora Marka Balickiego, pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. reformy psychiatrii

16.03.2020

Zalecenia prof. Piotra Gałeckiego, konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii i doktora Marka Balickiego, pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. reformy psychiatrii dotyczące funkcjonowania poradni zdrowia psychicznego i Centrów Zdrowia Psychicznego na czas pandemii COVID-19:

Szanowni Państwo,

W obecnej sytuacji epidemiologicznej, kluczowym zadaniem dla służby zdrowia, także psychiatrycznej, jest spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa. Jednocześnie nie możemy pozostawić bez opieki milionów Polaków korzystających z psychiatrycznego leczenia ambulatoryjnego i tych pozostających pod opieką Centrów Zdrowia Psychicznego.

Dlatego rekomendujemy:

Na bieżąco śledzenie i przestrzeganie zaleceń postępowania wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny
W związku z koniecznością ograniczenia do niezbędnego minimum kontaktów interpersonalnych:
a. zapewnienie pacjentom oraz ich bliskim i opiekunom możliwie szerokiego uzyskania informacji telefonicznych i odpowiedniej pomocy;
b. wykorzystanie możliwości udzielania teleporad medycznych i terapii online za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności w stosunku do pacjentów kontynuujących leczenie w danej placówce;
c. w przypadkach wymagających bezpośredniego udzielenia porady pacjentowi, rozważenie, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu epidemiologicznego, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, wykonanie wizyty w domu pacjenta, w szczególności w odniesieniu do pacjentów w podeszłym wieku (co pomoże ograniczyć liczbę osób zgłaszających się do placówki)
Teleporady medyczne (wizyty na odległość) umożliwiają wydanie zaleceń, e-zwolnień, e-recept oraz ustalenie ewentualnej konieczności wizyty w placówce opieki zdrowotnej lub skontaktowania się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
W związku z możliwym zwiększonym napięciem i lękiem występującym u pacjentów, ważnym elementem w udzielanej pomocy są: zrozumienie, empatia i wsparcie. Wsparcia psychologicznego mogą wymagać również te grupy zawodowe, które pracują pod szczególnym obciążeniem: personel oddziałów zakaźnych, lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki i inni, którzy z racji wykonywania zawodu podlegają istotnie większemu ryzyku.

Prof. Piotr Gałecki i dr Marek Balicki

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

14.09.2023
Nowelizacja rozporządzenia przedłuża program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego do 31 grudnia 2024 r.

Zarządzenie nr 132/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

11.09.2023
Zostało opublikowane Zarządzenie nr 132/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Rozmowa z dr Anną Depukat, kierownikiem Biura ds. Pilotażu NPOZP na Kongresie Rzeczników Zdrowia

30.08.2023
Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego ma na celu przetestowanie jednego z elementów reformy ochrony zdrowia. Równolegle dla pacjentów wymagających przekierowywania do leczenia specjalistycznego będą ustalane dalsze ścieżki - mówi dr Anna Depukat, psychiatra, psychoterapeuta, kierownik biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy do posłuchania całej rozmowy.

Projekt nowelizacji zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego trafił do zaopiniowania. Jest na to 14 dni.

03.08.2023
Opinie w sprawie przedmiotowego projektu mogą być przekazane w formie tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu w terminie do 14 dni.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

17.07.2023 r.
W dniu 17 lipca 2023 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

06.07.2023
Powstanie łącznie 129 centrów zdrowia psychicznego. Zachęcamy do zapoznania się z aktualną treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 5 czerwca 2023 r.

05.06.2023
w sprawie Rekomendacji Nr 54/2023 z dnia 31 maja 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt Standardu Diagnostyczno-Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego

17.01.2023
Wynikające z umowy działanie Biura ds. pilotażu na 2022 r. było prowadzenie i koordynacja opracowania we współpracy z towarzystwami naukowymi standardu diagnostyczno-terapeutycznego i opracowanie rekomendacji dotyczących finansowania opieki psychiatrycznej i transformacji systemu.