Aktualności

Zalecenia prof. Piotra Gałeckiego, konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii i doktora Marka Balickiego, pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. reformy psychiatrii

16.03.2020

Zalecenia prof. Piotra Gałeckiego, konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii i doktora Marka Balickiego, pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. reformy psychiatrii dotyczące funkcjonowania poradni zdrowia psychicznego i Centrów Zdrowia Psychicznego na czas pandemii COVID-19:

Szanowni Państwo,

W obecnej sytuacji epidemiologicznej, kluczowym zadaniem dla służby zdrowia, także psychiatrycznej, jest spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa. Jednocześnie nie możemy pozostawić bez opieki milionów Polaków korzystających z psychiatrycznego leczenia ambulatoryjnego i tych pozostających pod opieką Centrów Zdrowia Psychicznego.

Dlatego rekomendujemy:

Na bieżąco śledzenie i przestrzeganie zaleceń postępowania wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny
W związku z koniecznością ograniczenia do niezbędnego minimum kontaktów interpersonalnych:
a. zapewnienie pacjentom oraz ich bliskim i opiekunom możliwie szerokiego uzyskania informacji telefonicznych i odpowiedniej pomocy;
b. wykorzystanie możliwości udzielania teleporad medycznych i terapii online za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności w stosunku do pacjentów kontynuujących leczenie w danej placówce;
c. w przypadkach wymagających bezpośredniego udzielenia porady pacjentowi, rozważenie, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu epidemiologicznego, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, wykonanie wizyty w domu pacjenta, w szczególności w odniesieniu do pacjentów w podeszłym wieku (co pomoże ograniczyć liczbę osób zgłaszających się do placówki)
Teleporady medyczne (wizyty na odległość) umożliwiają wydanie zaleceń, e-zwolnień, e-recept oraz ustalenie ewentualnej konieczności wizyty w placówce opieki zdrowotnej lub skontaktowania się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
W związku z możliwym zwiększonym napięciem i lękiem występującym u pacjentów, ważnym elementem w udzielanej pomocy są: zrozumienie, empatia i wsparcie. Wsparcia psychologicznego mogą wymagać również te grupy zawodowe, które pracują pod szczególnym obciążeniem: personel oddziałów zakaźnych, lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki i inni, którzy z racji wykonywania zawodu podlegają istotnie większemu ryzyku.

Prof. Piotr Gałecki i dr Marek Balicki

Kolejne centra już przyjmują pacjentów, zapraszamy do korzystania ze wsparcia

03.08.2022
Następni pacjenci mają już dostęp do wsparcia w centrach zdrowia psychicznego. Punkty Zgłoszeniowo Koordynacyjne czekają na mieszkańców powiatu jasielskiego, powiatu strzyżowskiego, powiatu parczewskiego, powiat włodawskiego oraz gminy: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki, Uścimów, powiatu przemyskiego, Przemyśla, dzielnicy Kraków – Podgórze. Wystarczy przyjść by dostać pomoc.

Konferencja Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – zapowiedź

03.08.2022
24 listopada Biuro do spraw pilotażu NPOZP organizuje konferencję podsumowująca przebieg programu pilotażowego poświęconą także przedstawieniu planu odnośnie wdrożenia systemowego zmian w ochronie zdrowia psychicznego. Bardzo prosimy o zarezerwowanie sobie tego terminu w kalendarzu.

Psychiatria – niechciane dziecko systemu. Jak ją zmieniać z korzyścią dla pacjentów? – to tytuł debaty, którą będzie można obejrzeć online dzisiaj, w środę 22 czerwca. Początek o godz. 14.

22.06.2022
Serdecznie zapraszamy. Jednym z uczestników będzie dr Anna Depukat, kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zajmującego się wprowadzaniem centrów zdrowia psychicznego. Jeden z tematów: czy leczenie środowiskowe remedium na systemowe bolączki?

Essential Concepts and Terminology for Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) Ukrainian Refugee Response

26.05.2022
Podstawowe pojęcia i terminologia dla zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS). Ukraińska reakcja na rzecz uchodźców.

W Biurze do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego odbyło się spotkanie online z liderami miejsc, które wkrótce mają być dołączone do programu.

23.05.2022
Są one ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, z którym można się zapoznać na stronie czp.org.pl Dr Anna Depukat, kierownik Biura Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przypomina jak ważnym sercem centrum jest Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny, że nie jest to miejsce rejestracji ale ustalania wstępnego planu wsparcia.

Dr Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom był gościem dzisiejszego spotkania z liderami działających już centrów zdrowia psychicznego

23.05.2022
Rozmawiano o tym, gdzie zbiegają się obszary działania centrów i systemu leczenia uzależnień, jakim jest m.in. podwójna diagnoza czy zespół Otella oraz o szykujących się zmianach w systemie leczenia uzależnień. Dr Jabłoński prowadzi zespół zajmujący się przygotowaniem reformy do spraw uzależnień przy Ministerstwie Zdrowia.

Już tylko niespełna miesiąc pozostał do rozpoczęcia 47 Zjazdu Psychiatrów Polskich w Łodzi. Można się jeszcze rejestrować.

16.05.2022
W programie m.in.  sesja "Aktualny stan reformy psychiatrii w Polsce", którą poprowadzi prof. Piotr Gałecki i sesja "Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu i środowisku w dobie reformy w psychiatrii", pod przewodnictwem Krystyny Górnej i Damiana Czarneckiego. 

Prace nad standardami diagnostyczno – terapeutycznymi

13.05.2022
Rozpoczęły się prace nad standardami diagnostyczno - terapeutycznymi w centrach zdrowia psychicznego. Odbył się już wspólny panel ekspercki Spójności Testowania „ Standaryzacja usług medycznych” osób zaangażowanych w projekt horyzontalny POWER i pilotaż centrów zdrowia psychicznego.