Aktualności

Zdrowie psychiczne – stare potrzeby, nowe możliwości

17.10.2019

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyła się 16 października konferencja „Zdrowie psychiczne – stare potrzeby, nowe możliwości”. Wśród słuchaczy byli radni sejmiku wojewódzkiego i dyrektorzy śląskich szpitali psychiatrycznych. Dr Marek Balicki opowiedział o zasadach działania Centrów Zdrowia Psychicznego, o tym, gdzie już utworzono takie miejsca i jak ważna jest szybka, dostępna pomoc jak najbardziej dostosowana do potrzeb pacjentów. Wystąpienie prof. Jacka Wciórki poświęcone było potrzebie zmiany stosunku do osób doświadczających kryzysu psychicznego a prof. Andrzej Cechnicki opowiedział m.in. krakowskim Pensjonacie u Pana Cogito, w którym większość pracowników to osoby z diagnozą schizofrenii. Mówił też o Akademii Liderów Cogito, skupiającej osoby z doświadczeniem kryzysu działające na rzecz ludzi doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym i ich bliskim. Dr Izabela Ciuńczyk mówiła o tym, jak dzięki prowadzonemu przez nią koszalińskim Centrum Zdrowia Psychicznego mogła otoczyć opieką osoby, które dotknęła tragedia, jaką była śmierć pięciu nastolatek w wyniku pożaru w niezabezpieczonym escape roomie i o tym, że dzięki rozwijaniu leczenia środowiskowego, mniej osób trafia do szpitali psychiatrycznych.  Jedna z inicjatorek konferencji była dr Ewa Rudzka-Jasińska, która ją poprowadziła.

Oto cały program konferencji:

11.00 – 11.15 Otwarcie konferencji Marszałek Województwa Śląskiego
11.15 – 11.35 dr Marek Balicki kierownik Biura pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – Reforma opieki psychiatrycznej w Polsce. Rozwój centrów zdrowia psychicznego i pilotażu
11.35 – 11.55 prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka kierownik I Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie –Ochrona zdrowia psychicznego – stare wyzwania, wielkie potrzeby, nowe możliwości
11.55 – 12.15 prof. dr hab. Andrzej Cechnicki kierownik Pracowni Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ – Rola samorządu w reformie opieki psychiatrycznej
12.15 – 12.35 przerwa kawowa
12.35 – 12.55 Dariusz Baran Przewodniczący Sekcji Psychiatrii Środowiskowej Rehabilitacji PoIskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, oddział w Rzeszowie – Rola i zadania samorządu terytorialnego w zaspokajaniu potrzeb zdrowia psychicznego mieszkańców
12.55 – 13.15 Izabela Ciuńczyk – Dyrektor Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie – Idea Centrum Zdrowia Psychicznego i społeczne potrzeby ich powstawania – wnioski z dotychczasowych doświadczeń
13.15 – 13.35 Katarzyna Kisielińska – Biuro Pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego – ​Kryzys psychiczny z perspektywy osoby, która go doświadczyła

Zmiana danych kontaktowych

22.02.2024
Decyzją Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia od dnia 22 lutego 2024 r. zadania dotyczące nadzoru i kontroli nad programem pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego wykonywane dotychczas przez Biuro ds. Pilotażu NPOZP będą w całości realizowane przez Ministerstwo Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

23.01.2024
Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Czym jest Mapa CZP?

15.01.2024
W Centrach Zdrowia Psychicznego wsparcie jest szybkie, bezpłatne i blisko domu. Wystarczy przyjść lub zadzwonić. Nie trzeba zapisywać się ani mieć skierowania. Pierwszy kontakt to rozmowa ze specjalistą w Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym, która pozwoli określić pierwsze potrzeby Pacjenta i ustalić wstępny plan wsparcia, które otrzyma w centrum. Jak działa mapa CZP? Co jeśli w mojej okolicy nie działa Centrum?

Konferencje 2023 r.: ,,Reforma psychiatrii: Wyzwania związane z systemową implementacją nowych rozwiązań”

09.01.2024
Informujemy, że na kanale Biura YouTube zostały udostępnione materiały z listopadowych konferencji 2023 r.

Eksperci: reforma psychiatrii łamie opór przed współpracą. Bez tego leczenie nie ma większego sensu

27.12.2023
Koordynacja działań to słowo klucz w reformie psychiatrii w Polsce - podkreślają eksperci. Centra Zdrowia Psychicznego z uwagi na ich organizację już teraz wymuszają współpracę między specjalistami od zdrowia psychicznego czy lokalnymi podmiotami, czego efektem jest poprawa efektywności leczenia. Pilotaż musi być jednak zaimplementowany do systemu, a koordynacja musi też objąć rodzinę, szkołę czy opiekę społeczną.

Życzenia Świąteczne

21.12.2023
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu dużo miłości, która przenika wszystkie relacje i wszystkie aspekty naszego życia. Spełnienia w życiu osobistym, w pracy zawodowej oraz Państwa pasjach. Życzymy zarówno osobom które potrzebują wsparcia, ich bliskim jak i tym, którzy ze wsparciem spieszą - całej społeczności centrów zdrowia psychicznego oraz personelowi działającemu w szeroko pojętym obszarze zdrowia psychicznego. Dziękujemy pacjentom za zaufanie a lekarzom, pielęgniarkom, psychologom, terapeutom, ratownikom medycznym, asystentom zdrowienia i wielu innym za zaangażowanie, oddanie, trud oraz serce. Bądźmy razem. Razem możemy więcej. Bo to my ludzie mamy moc zmieniania świata na bardziej przyjazne miejsce. Życzy zespół Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

01.12.2023
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030 został ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 listopada. To kontynuacja wcześniejszego programu.

Światowy raport na temat zdrowia psychicznego: Transformacja zdrowia psychicznego dla wszystkich

01.12.2023
Dyrektor generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, powiedział: „Dobre zdrowie psychiczne przekłada się na dobre zdrowie fizyczne, a nowy raport stanowi przekonujący argument za zmianami. Nierozerwalne powiązania między zdrowiem psychicznym a zdrowiem publicznym, prawami człowieka i rozwojem społeczno-gospodarczym oznaczają, że transformacja polityki i praktyki w zakresie zdrowia psychicznego może przynieść realne, wymierne korzyści jednostkom, społecznościom i krajom na całym świecie. Inwestycja w zdrowie psychiczne to inwestycja w lepsze życie i przyszłość dla wszystkich”.