W mediach

Chcą obalić stereotypy. W Rybniku działa Centrum Zdrowia Psychicznego

Polacy potrzebują pomocy psychiatrycznej i psychologicznej – z takiego założenia wychodzi Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, rozszerzając swoją ofertę dla pacjentów w kryzysie psychicznym lub po jego przejściu. Przy szpitalu utworzone zostało Centrum Zdrowia Psychicznego, które stanowi realizację narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Mamy za sobą czas pandemii, jesteśmy w trakcie dramatycznych wydarzeń za wschodnią granicą. Kondycja psychiczna się pogarsza, a będzie jeszcze trudniej. Dlatego tak ważne jest teraz otwarcie psychiatrii na środowisko zewnętrzne. W CZP zapewniamy kompleksową bezpłatną opiekę psychiatryczną dla pełnoletnich mieszkańców Rybnika. Są to konsultacje psychiatryczne i psychologiczne, psychoterapia indywidualna i grupowa, leczenie w ramach oddziału dziennego, leczenie stacjonarne w ramach oddziału całodobowego i lecznictwo środowiskowe – wyjaśnia prof. nadzw. dr hab. inż. Joachim Foltys – Dyrektor Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

Pomoc udzielana w Centrum Zdrowia Psychicznego:

– Czynna – obejmuje leczenie i wsparcie osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, które wymagają opieki ciągłej oraz wyprzedzanie potrzeb pacjenta celem zapobiegania rozwoju problemów,

– Długoterminowa – leczenie stacjonarne w oddziale psychiatrii ogólnej (całodobowe, długość pobytu uzależniona jest od stanu zdrowia pacjenta),

– Krótkoterminowa – przeznaczona dla osób z zaburzeniami epizodycznymi bądź nawracającymi,

– Doraźna – obejmuje przypadki nagłe i pilne (nieprzewidziane pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, wymagające natychmiastowej pomocy leczniczej).

W ramach korzystania ze świadczeń udzielanych w Centrum Zdrowia Psychicznego pacjent może skorzystać z pomocy:

– psychiatry,

– psychologa,

– psychoterapeuty,

– koordynatora,

– asystenta zdrowienia

Placówki ambulatoryjne w Rybniku:

I Poradnia Zdrowia Psychicznego z Zespołem Lecznictwa Środowiskowego

ul. Rudzka 13, Rybnik (budynek B, piętro IV, Zespół Szkół Wyższych)

Godziny otwarcia: 08:00- 18:00

tel. 725 618 118; 724 630 625

e- mail: pzrudzka@psychiatria.com

II Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Gliwicka 33, Rybnik (pawilon XX)

tel. 32 43 28 112

e- mail: pzgliwicka@psychiatria.com

Oddział dzienny psychiatryczny

ul. Gliwicka 33, Rybnik

tel. 32 432 81 93

cały tekst: https://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,chca-obalic-stereotypy-w-rybniku-dziala-centrum-zdrowia-psychicznego,wia5-3266-51741.html

Źródło: https://www.rybnik.com.pl/

Archiwum artykułów w mediach