W mediach

MZ: planujemy przekuć pilotaż CZP na rozwiązanie systemowe

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, liczba centrów zdrowia psychicznego stale się zwiększa – w kwietniu 2022 r. do 40. już istniejących dołączyły kolejne 34. – Nowy model opieki cały czas będzie rozwijany przez najbliższych kilka lat – zapewnił Dariusz Poznański z Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

12 maja w Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji stałej do spraw zdrowia psychicznego, którego tematem był postęp w realizacji pilotażu centrów zdrowia psychicznego (CZP). Pilotaż, który miał być próbą odejścia od lecznictwa azylowego w kierunku opieki środowiskowej w psychiatrii osób dorosłych, wystartował 1 lipca 2018 r.

4,5 mln Polaków pod opieką CZP
Pilotaż jako forma upowszechnienia opieki opartej na modelu psychiatrii środowiskowej to element realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

– W jego ramach wprowadzono na terenie całego kraju konkretne rozwiązania organizacyjne i finansowe. Nowy model opieki cały czas będzie rozwijany przez najbliższych kilka lat. (…) W ramach pilotażu testujemy aspekty organizacyjne, finansowe i jakościowe działania centrów zdrowia psychicznego, które stanowią podstawę funkcjonowania nowego modelu. Przewidujemy kontynuację pilotażu co najmniej do 31 grudnia 2022 roku. W tej chwili działa już 40 centrów zdrowia psychicznego, które obejmują opieką 4,5 miliona osób dorosłych z terenu całej Polski – poinformował Dariusz Poznański, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Zgodnie z założeniami pilotażu jedno CZP powinno przypadać na populację 50-150 tysięcy mieszkańców (choć dopuszczona została górna granica rzędu nawet 200 tysięcy mieszkańców) i oferować pacjentom szeroką paletę świadczeń zdrowotnych. Jak zauważył Dariusz Poznański, dostęp do opieki psychiatrycznej jest z różnych powodów w skali kraju bardzo zróżnicowany. W części regionów dopuszczono więc możliwość bardziej elastycznej oferty terapeutycznej.

– Dopuściliśmy możliwość funkcjonowania tzw. CZP typu B, które różnią się w zasadzie tylko kwestią zabezpieczenia opieki stacjonarnej w innym podmiocie. Przyjęliśmy taki model, w którym premiowane jest organizowanie centrów przy szpitalach wielospecjalistycznych, gdzie powinien być zlokalizowany oddział psychiatryczny. Nie ma dziś uzasadnienia dla rozbudowywania opieki stacjonarnej, chcemy już istniejące struktury wykorzystać dla jak najsprawniejszego rozwoju centrów. Każde CZP ma ściśle określony obszar działania – np. dzielnicę lub powiat czy kilka gmin – dodał Poznański.

Cały tekst: https://pulsmedycyny.pl/mz-planujemy-przekuc-pilotaz-czp-na-rozwiazanie-systemowe-1150161?fbclid=IwAR0Gvvos_VPHB9wN8A26UdGA3Ij7HPZluS5mn0vX5X0jXuO58GU1GRJ8_yc

Źródło: Puls Medycyny

Archiwum artykułów w mediach