W mediach

Luiza Kula, asystentka zdrowienia o współpracy Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska Południe z „Gazetą Myślenicką”

W ramach współpracy z mediami lokalnymi asystenci zdrowienia, Luiza Kula i Krzysztof Płatek, w Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska Południe w Oddziale w Myślenicach przy ulicy Drogowców 6, nadsyłają cyklicznie do „Gazety Myślenickiej” artykuły na temat działalności Placówki. Artykuły dotyczyły przede wszystkim struktury Centrum Zdrowia Psychicznego, aktywności na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, Społeczności Terapeutycznej, którą stanowią pacjenci i personel, co więcej dotyczyły Klubu Pacjenta, który budzi szczere zainteresowanie wśród pacjentów. Odnosiły się również do terapii zajęciowej, czyli leczenia poprzez sztukę, a także do osobistych doświadczeń wychodzenia z choroby, które asystenci zdrowienia przekazują na zajęciach z pacjentami Oddziału Dziennego Psychiatrycznego.
Artykuły, które już się ukazały, są zapowiedzią kolejnych, ponieważ Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska Południe zapewnia pacjentom kompleksową opiekę psychiatryczną, stale ewoluujące oddziaływania terapeutyczne realizowane poprzez psychoedukację, trening poznawczy, psychorysunek, muzykoterapię, choreoterapię, aktywność Klubu Filmu i Książki, spacery, które odbywają się na terenie Myślenic i okolic, ponieważ beskidzkie tereny oferują się pod względem kulturoznawczym i etnograficznym.
Pacjenci mają więc zapewnioną rehabilitację, która nie tylko pozwala im na utrzymanie relacji z innymi zdrowiejącymi, ale także umożliwia kontakt z personelem i osobami, będącymi pracownikami palcówek kulturalnych i edukacyjnych w Myślenicach i okolicach. Zajęcia, które są oferowane przez Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska Południe będą przedmiotem kolejnych artykułów, ponieważ aktualnie przygotowane zostały teksty na temat muzykoterapii i choreoterapii.

Archiwum artykułów w mediach