W mediach

Marek Balicki znalazł się na Liście Stu 2019 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia ogłoszonej przez Puls Medycyny

Lek. Marek Balicki, spec. anestezjologii i psychiatrii, znalazł się na Liście Stu 2019 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia ogłoszonej przez Puls Medycyny. Jest na niej jedynym psychiatrą. Przyznano mu 38 miejsce.
Marek Balicki jest pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. reformy w psychiatrii, kierownikiem Biura ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, przewodniczącym Rady Polskiej Ligi Walki z Rakiem, członkiem Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju, Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy rzeczniku praw obywatelskich oraz Komitetu Bioetyki PAN.

W porównaniu z ubiegłorocznym notowaniem na Liście Stu 2019 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia awansowały 32 osoby, 27 zadebiutowało lub powróciło po nieobecności, 37 osób zajęło niższe pozycje, a 4 zachowały pozycje z poprzedniego rankingu.

„Puls Medycyny” od 17 lat wyróżnia osoby, które mają szczególny wpływ na rozwój polskiej medycyny, a od 5 lat także tych, którzy przyczyniają się do poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Kandydaci oceniani byli przez kapitułę konkursu, składającą się z wybitnych ekspertów. Jury oceniało kandydatów w trzech kategoriach: osiągnięcia i dokonania w 2019 roku, reputacja zawodowa i wpływy w środowisku oraz siła publicznego oddziaływania.

Za osobę najbardziej wpływową w polskiej medycynie w 2019 r. jury uznało prof. nadzw. dr. hab. n. med. Mirosława Ząbka – kierownika Kliniki Neurochirurgii z Interwencyjnym Centrum Neuroterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Jako jeden z pierwszych neurochirurgów na świecie przeprowadził on serię transplantacji fragmentów tkanki mózgu w leczeniu choroby Parkinsona oraz wykonał operacje naczyniowe mózgu w krążeniu pozaustrojowym i głębokiej hipotermii. W 2019 r. zespół pod kierownictwem prof. Ząbka zastosował po raz pierwszy w Europie przełomową terapię genową u dzieci z deficytem dekarboksylazy L-aminokwasów aromatycznych. To wrodzona wada metabolizmu, która uniemożliwia prawidłowy rozwój i prowadzi do przedwczesnej śmierci.

Natomiast za osobę mającą największy wpływ na system ochrony zdrowia w ubiegłym roku jury po raz kolejny uznało ministra zdrowia prof. dr. hab. n. med. Łukasza Szumowskiego.

Na Liście Stu 2019 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie odnotowano w stosunku do poprzedniego roku: 36 wzrostów, 33 spadki, 1 pozycję bez zmian, a 30 osób znalazło się w rankingu po raz pierwszy lub wróciło po nieobecności. Jest na niej kilku psychiatrów: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz, spec. psychiatrii, seksuologii, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor PTS, biegły sądowy (28 miejsce), prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki, spec. psychiatrii, seksuologii; krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (57 miejsce), dr hab. n. med., prof. nadzw. Janusz Heitzman, spec. psychiatrii; pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy psychiatrii sądowej, kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (65 miejsce), prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik, spec. pediatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży; pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy psychiatrii dzieci i młodzieży; kierownik Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu (90 miejsce), prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec, spec. psychiatrii, certyfikowany psychoterapeuta; prorektor ds. nauki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii PUM, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek zarządu Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (99 miejsce).

Źródło Puls Medycyny

 

Archiwum artykułów w mediach