W mediach

Prof. Janusz Heitzman: Doszliśmy do ściany

Młodzi ludzie zderzają się ze ścianą – mówi prof. Janusz Heitzman, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej w tym instytucie. – Nie mają tzw. bezpieczników ani w sobie, ani na zewnątrz. Brakuje im odporności psychicznej, nie potrafią rozwiązywać trudnych sytuacji. Dochodzi do powstawania zaburzeń psychicznych o charakterze depresyjnym, samouszkodzeń, uzależnień, agresji. To chyba także przyczyna upadku autorytetów albo w ogóle ich braku. Zapominamy, że przez całe stulecia „żywe” autorytety dawały młodym wsparcie, punkt odniesienia, wskazywały, jak sobie radzić. Komunikacja obowiązująca wśród młodych ludzi jeszcze bardziej pogłębia ich frustracje. To zjawisko ogólnoświatowe, nie tylko polskie – dodaje profesor.

Z prof. Januszem Heitzmanem rozmawiają Ryszard Golański i Marta Jakubiak.

Cała rozmowa: http://gazetalekarska.pl/?p=39735

Źródło: Gazeta lekarska

Archiwum artykułów w mediach