W mediach

Projekt ustawy o zawodzie psychologa został przegłosowany w Komisji Ustawodawczej – czyli został uznany za konstytucyjny

Komisja Ustawodawcza – projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów – na żywo

Link: https://www.medexpress.pl/komisja-ustawodawcza-projektu-ustawy-o-zawodzie-psychologa-i-samorzadzie-zawodowym-psychologow-na-zywo/84235

Ważne: Projekt ustawy o zawodzie psychologa został przegłosowany w Komisji Ustawodawczej, tym samym został uznany za konstytucyjny – cieszy się środowisko psychologów.

Źródło: www.medexpress.pl

Archiwum artykułów w mediach