W mediach

Szybka pomoc obok domu – centra zdrowia psychicznego

W kryzysie psychicznym liczy się czas. Problemy lubią szybko się pogłębiać i trzeba działać błyskawicznie. Natychmiastowa, różnorodna, bezpłatna, blisko domu, włączająca w terapię bliskich, zmieniająca się w zależności od nowych potrzeb oto cechy pomocy, jaką można dostać w Centrum Zdrowia Psychicznego.
Do Centrum Zdrowia Psychicznego można przyjść mając diagnozę schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej, depresji, zaburzeń osobowości ale też przeżywając wypalenie w pracy, odejście bliskiej osoby, cierpiąc na bezsenność czy czując utrudniający życie lęk. Można przyjść po długim, którymś z kolei, pobycie w szpitalu psychiatrycznym ale też po to, by pierwszy raz szukać specjalistycznej pomocy psychiatrycznej czy terapeutycznej. Kryzys psychiczny jest pojemnym pojęciem i statystycznie co czwarty z nas doświadczył, doświadcza lub doświadczy załamania zdrowia psychicznego. Może ono być efektem trudnego wydarzenia, jak utrata pracy, rozwód, dolegliwości związane z wiekiem. Może też wypływać z wnętrza, z podwyższonej, w porównaniu z innymi, wrażliwości na rzeczy, które niesie życie. Jeżeli organizm śle nam niepokojące sygnały, że coś ze zdrowiem psychicznym jest nie tak, lepiej przyjść na konsultację niepotrzebnie niż zbagatelizować coś, co pogłębiając się może nam skomplikować funkcjonowanie, uniemożliwić pracę, zrujnować ważne więzi z ludźmi.
Psychiatrzy często mówią, że pierwszą pomocą w kryzysie jest rozmowa i to właśnie od niej zaczyna się wsparcie w Centrum Zdrowia Psychicznego.
W sercu każdego z nich, jakim jest Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny, dyżuruje specjalista, zwykle psycholog lub psychoterapeuta czekający na potrzebujących wsparcia. Miejsce to czynne jest we wszystkie dni powszednie, na ogół w godz. 8-18 a w Koszalinie do godz. 20. Do Punktu Zgłoszeniowo Koordynacyjnego można przyjść samemu lub z kimś bliskim, żeby dodawał otuchy ale też, jeśli na to pozwolimy, opowiedział o naszym problemie ze swojego punktu widzenia. Można przyjść w swojej sprawie ale też dotyczącej kogoś z rodziny lub grona przyjaciół – szukać inspiracji w kwestii postępowania z bliską osobą doświadczającą kryzysu, żeby zapytać, jak ją namówić do leczenia, dokąd ją pokierować, jak z nią rozmawiać, jak się nią zająć.
Napisała Katarzyna Szczerbowska, rzeczniczka Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Archiwum artykułów w mediach